Persondata

I det følgende kan du læse vores politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du besøger dette website eller som du på anden vis har givet os lov til at indsamle. 

Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent eller ved anden anvendelse af vores services via websitet. 

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiletelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du besøger. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, arbejdsgiver og stillingsbetegnelse. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af abonnement eller download af indhold. 

Indsamling

Vi indsamler udelukkende de personoplysninger, som du frivilligt afgiver på vores website, eller som du på anden vis giver dit samtykke til, at vi må indsamle. 

Når du besøger .eu, vil du altid blive informeret forud for indsamlingen af dine personoplysninger. Du bestemmer selv, om du vil afgive dine personoplysninger. Når du benytter dig af specifikke funktioner på websitet, f.eks. hvis du anmoder om at vi kontakter dig, tilmelder dig vores nyhedsbrev eller søger om en ledig stilling, forudsætter det dog, at du afgiver visse personlige oplysninger. 

Formål

Vi indsamler dine personoplysninger for at kunne levere indhold, tjenester og markedsføring, der er relevant for dig. Herudover indsamler vi dine personoplysninger til brug for interne markedsundersøgelser og statistik. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra Zolvo med nyhedsbreve, tilbud m.v. Du har altid mulighed for efterfølgende at angive, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os. 

Behandling og videregivelse

Data om din brug af .eu, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i vores Cookie deklaration. Oplysningerne anvendes bl.a. til målretning af annoncering. 

Dine personoplysninger bliver alene videregivet til enheder og selskaber tilhørende Langebæk Solutions ApS, inklusive datterselskaber og associerede selskaber. Dine personoplysninger vil ikke uden dit samtykke blive gjort til genstand for anden ekstern videregivelse, medmindre der er hjemmel hertil i lov. Vi hverken benytter eller videregiver dine personoplysninger til markedsføringsmæssige formål, medmindre du har accepteret dette. 

Vi kan vælge at benytte eksterne databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, backup, sikkerhed og opbevaring. I sådanne tilfælde kan dine personoplysninger blive overladt til tredjeparter, der bliver instrueret af Zolvo ApS til at behandle dem på vores vegne. De behandler derfor kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til. Vi forpligter endvidere disse tredjeparter til at behandle dine personoplysninger fortroligt og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med EUs Persondataforordning (GDPR), der trådte i kraft den 25. maj 2018. 

Dine personoplysninger kan blive overført til andre lande uden for EU/EØS og lande, der ikke har love, som giver særlig beskyttelse af personoplysninger, afhængig af hvor tredjeparten er lokaliseret. I sådanne tilfælde kræver vi, at tredjeparten forpligter sig til at overholde EU/EØS løvgivningen, f.eks. igennem tilmelding til Privacy Shield Framework, der vedrører dataoverførsler mellem EU/EØS og USA. 

Vi kan desuden videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder eller andre, i det omfang dette følger af gældende lovgivning eller i tilfælde af at vi bliver pålagt det af en kompetent domstol. 

Opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. 

Sikkerhed

Vi bestræber os bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger og har således truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. 

Indsigt

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysningerne anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@.eu

Klager

Hvis du som bruger vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du henvende dig til os på info@.eu
Klagen bør indeholde navn, adresse, email, telefonnummer, de relevante url-adresser samt en detaljeret beskrivelse af klagens indhold. Vi behandler herefter klagen indenfor rimelig tid. Du har også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet. 

Regler

De regler der gælder for vores behandling af dine personoplysninger kan findes her: 

Har du brug for vejledning til dit eksisterende anlæg?

Hos Zolvo bygger vi ikke kun helt nye anlæg. Vi optimerer og udbygger også eksisterende anlæg.
Vi har bred faglig viden og indsigt og finder de mest optimale, driftsikre og energieffektive løsninger – også til dit behov. 

  • Forgot your password?
  • Forgot your username?
  • Create an account